Cước điện thoại vnpt

【免費工具App】Cước điện thoại vnpt-APP點子

Phần mềm tính cước điện thoại các gói trả trước của Vinaphone và Mobiphone.

Các gói cước được hỗ trợ:

* VINAPHONE:

1 - VinaCard

2 - VinaDaily

3 - VinaXtra

4 - Vina365

5 - MyZone

6 - TalkEZ(Talk-Student)

【免費工具App】Cước điện thoại vnpt-APP點子

* MOBIPHONE:

1 - Mobicard

2 - MobiQ_263

3 - MobiZone

--------------------

* Hạn chế:

1. Số tiền các cuộc gọi đi quốc tế chỉ mang tính chất tham khảo (không chính xác)

2. Các chương trình khuyến mại của nhà mạng không được tính đến

3. Các gói cước ưu tiên trong vùng chỉ chính xác đối với trường hợp được ưu tiên

4. Không hỗ trợ cho điện thoại 2 sim trở lên

【免費工具App】Cước điện thoại vnpt-APP點子

-------------------------------------------------------

Note: Từ phiên bản 2.0 trở đi, chúng tôi không còn hỗ trợ cho các máy dùng android 1.5. Bạn nào có nhu cầu sử dụng, xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ.

Keywords: Cước cuộc gọi, Cước điện thoại, Cuoc cuoc goi, Cuoc dien thoai, Call meter, sms, count, vnpt, vina, mobi, vinaphone, mobiphone

【免費工具App】Cước điện thoại vnpt-APP點子

免費玩Cước điện thoại vnpt APP玩免費

免費玩Cước điện thoại vnpt App

Cước điện thoại vnpt APP LOGO

Cước điện thoại vnpt LOGO-APP點子

Cước điện thoại vnpt APP QRCode

Cước điện thoại vnpt QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
4.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-25