Cẩm nang Công tác Hội - Đoàn

【免費教育App】Cẩm nang Công tác Hội - Đoàn-APP點子

Là ứng dụng chia sẻ những thông tin liên quan đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, những kỹ năng mềm, kỹ năng công tác dành cho người Cán bộ Đoàn, Hội, tầng lớp thanh niên, thế hệ trẻ Việt Nam trên khắp thế giới.

Ứng dụng được thiết kế nhanh, nhẹ, dễ sử dụng, cập nhật thường xuyên như một tờ báo cập nhật tin. Cộng tác viên của chúng tôi sẽ liên tục update những thông tin, những kỹ năng, những bài học liên quan đến Công tác Đoàn, Hội.

Ứng dụng phân loại theo từng danh mục rõ ràng, có khả năng tìm kiếm linh hoạt

【免費教育App】Cẩm nang Công tác Hội - Đoàn-APP點子

Mọi người có thể xem và chia sẻ với bạn bè nếu thấy nó có ích thông qua Mạng xã hội Facebook hoặc Email

Ứng dụng có chức năng đặc biệt đó là có thể đọc OFFLINE, chỉ cần mở ứng dụng một lần đầu tiên, mọi dữ liệu sẽ được lưu trên máy, và phục vụ cho những lần đọc sau nếu cần thiết

Đây gần như một cuốn sổ tay cán bộ đoàn, hội hay một cẩm nang công tác, cẩm nang cán bộ đoàn hội, sổ tay đoàn viên, sổ tay hội viên...

【免費教育App】Cẩm nang Công tác Hội - Đoàn-APP點子

Ý tưởng, nội dung của ứng dụng do Anh Nguyễn Sỹ Trường - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội đưa ra và đưa vào triển khai thực tế.

免費玩Cẩm nang Công tác Hội - Đoàn APP玩免費

免費玩Cẩm nang Công tác Hội - Đoàn App

Cẩm nang Công tác Hội - Đoàn APP LOGO

Cẩm nang Công tác Hội - Đoàn LOGO-APP點子

Cẩm nang Công tác Hội - Đoàn APP QRCode

Cẩm nang Công tác Hội - Đoàn QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2
App下載
免費
1970-01-012015-01-14