CLSF nordic

【免費生產應用App】CLSF nordic-APP點子

24.01.14 Versjon 2.1

Ring Hytta Varm eller motta bilder på MMS og mail direkte fra din CLSF-enhet.

Fra versjon 2 støttes også alle funksjoner på SC220 serien kamera.

Denne appen kontrollerer en rekke GSM enheter fra CLSF. Støtter alle funksjoner i SC220, FC300 og FC450. Sjekk temperaturen, hent bilder eller styr lys og varme i hytter og feriehus, bare ved noen raske klikk på din smartphone.

【免費生產應用App】CLSF nordic-APP點子

【免費生產應用App】CLSF nordic-APP點子

免費玩CLSF nordic APP玩免費

免費玩CLSF nordic App

CLSF nordic APP LOGO

CLSF nordic LOGO-APP點子

CLSF nordic APP QRCode

CLSF nordic QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-20