CRC

【免費商業App】CRC-APP點子

CRC uygulaması, CRC müşterilerinin hızlı, zamanında ve doğru yemek siparişleri vermelerini sağlayan, sayı kontrolünü ve fatura işlemlerini kolaylaştıran, CRC üye mutfaklarının ise müşteri siparişlerini tek bir tıkla zamanında ve düzenli olarak görüntüleyebildikleri bir uygulamadır. CRC uygulaması günlük iş yoğunluğu içerisinde zamanı etkin ve verimli kullanabilmek adına tasarlandı. CRC uygulamasını en büyük avantajlarından biri ise müşterilerin tek bir tıkla sipariş verebilmelerini, tek bir tıkla detaylı sayı takibi raporlarına ulaşabilmelerini, ve değişmeyen sipariş adetlerinin sistem tarafından otomatik olarak verilmesini sağlar. CRC uygulaması karşılıklı iletişimden kaynaklanan sorunlar nedeniyle hizmetin aksamasının, personellerin yönetimin belirlediği sipariş detaylarının dışında sipariş talebinde bulunmasını önlenmesini sağlamak için geliştirildi. Aynı zamanda, yemek hizmetinde müşterilerin sipariş verme, sayı takibi konularında ve üyelerin sipariş takipleriyle ilgili tüm problemlerin önüne geçmektedir.

【免費商業App】CRC-APP點子

【免費商業App】CRC-APP點子

【免費商業App】CRC-APP點子

【免費商業App】CRC-APP點子

【免費商業App】CRC-APP點子

【免費商業App】CRC-APP點子

【免費商業App】CRC-APP點子

【免費商業App】CRC-APP點子

【免費商業App】CRC-APP點子

免費玩CRC APP玩免費

免費玩CRC App

CRC APP LOGO

CRC LOGO-APP點子

CRC APP QRCode

CRC QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1.3
App下載
免費
2014-05-282015-06-04