CTAdventure

【免費娛樂App】CTAdventure-APP點子

Aplikacja umożliwia oglądanie animowanych modeli 3D w technologii rozszerzonej rzeczywistości. Uruchom aplikację i skieruj telefon na znacznik. Przykładowy znacznik dostępny tutaj: http://app.ctadventure.com/znacznik.pdf

【免費娛樂App】CTAdventure-APP點子

【免費娛樂App】CTAdventure-APP點子

【免費娛樂App】CTAdventure-APP點子

【免費娛樂App】CTAdventure-APP點子

【免費娛樂App】CTAdventure-APP點子

【免費娛樂App】CTAdventure-APP點子

免費玩CTAdventure APP玩免費

免費玩CTAdventure App

CTAdventure APP LOGO

CTAdventure LOGO-APP點子

CTAdventure APP QRCode

CTAdventure QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-11