Calendar HD

【免費生活App】Calendar HD-APP點子

เปลี่ยนจากปฎิทินที่เคยติดผนังบ้านแบบเดิมๆ ให้มีชีวิตชีวาที่ดีขึ้ด้วแอพพลิเคชันปฎิทินสำหรับทุกคนที่เน้นการแสดงผลวันสำคัญด้วยภาพที่สวยงามพร้อมทั้งการแจ้งเตือนวันสำคัญอัตโนมัติและท่านสามารถแชร์ข้อมูลของวันสำคัญได้ และท่านสามารถ เชตสีของแอพได้ตามทีมที่มีให้และสามารถเลือกการแสดงผลโดยจะมีให้เลือกว่าต้องการ syncกับcalendarของเครื่องหรือไม่ และสามารถ เซตให้แลดงวันสำคัญของไทยและวันพระได้

【免費生活App】Calendar HD-APP點子

【免費生活App】Calendar HD-APP點子

【免費生活App】Calendar HD-APP點子

【免費生活App】Calendar HD-APP點子

【免費生活App】Calendar HD-APP點子

免費玩Calendar HD APP玩免費

免費玩Calendar HD App

Calendar HD APP LOGO

Calendar HD LOGO-APP點子

Calendar HD APP QRCode

Calendar HD QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.1
App下載
HK$8.00
2013-11-222014-10-01
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.1
App下載
NT$30.00
2013-11-222014-10-01