Car Driver 1 (Parking)

【免費解謎App】Car Driver 1 (Parking)-APP點子

English/Turkish

【免費解謎App】Car Driver 1 (Parking)-APP點子

This is a kind of car parking game. You can choose one of two options for control of car: touch screen or motion sensor. The game consists of 36 level and gets difficult according as progressing.

【免費解謎App】Car Driver 1 (Parking)-APP點子

Araç kullanma oyunudur. Engelli alanlarda aracı çarpmadan bitiş noktasına götürmeyi amaçlar. Araç kontrolü için sensör ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

【免費解謎App】Car Driver 1 (Parking)-APP點子

Sorun ve görüşleriniz için

iletişim : bilgi@osmanelbeyi.com

免費玩Car Driver 1 (Parking) APP玩免費

免費玩Car Driver 1 (Parking) App

Car Driver 1 (Parking) APP LOGO

Car Driver 1 (Parking) LOGO-APP點子

Car Driver 1 (Parking) APP QRCode

Car Driver 1 (Parking) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
9
App下載
免費
1970-01-012015-01-14