Celine Cairo

【免費商業App】Celine Cairo-APP點子

"Follow" is het nieuwste werk van zangeres Celine Cairo. In deze app vind je Cairo's muziek en de nieuwste foto's en filmpjes. Door deze app te downloaden krijg je als eerste een melding wanneer er muziek wordt uitgebracht of als er een bijzonder concert aankomt. Ook wordt er regeltmatig achter-de-schermen-materiaal gedeeld, exclusief in deze app.

Features zijn o.a.:

- Nieuwe muziek van Celine Cairo

【免費商業App】Celine Cairo-APP點子

- Foto's

- Up-to-date agenda

【免費商業App】Celine Cairo-APP點子

- Exclusieve updates met achter-de-schermen-beelden

- Demo's en repetitie-opnames (in de toekomst)

【免費商業App】Celine Cairo-APP點子

- RSS met het laatste nieuws

- Webshop

【免費商業App】Celine Cairo-APP點子

- Gastenboek

"Follow" is gemaakt met dank aan Nudge.nl en Tiny Orca.

【免費商業App】Celine Cairo-APP點子

免費玩Celine Cairo APP玩免費

免費玩Celine Cairo App

Celine Cairo APP LOGO

Celine Cairo LOGO-APP點子

Celine Cairo APP QRCode

Celine Cairo QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-24