Centrum Designu Gdynia

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

Augmented reality, czyli rozszerzona rzeczywistość to technologia, która pozwala na łączenie świata realnego z elementami wirtualnymi wygenerowanymi m.in. za pomocą programów 3D. Przy użyciu urządzeń mobilnych z wbudowana kamerą, obiekty 3D można nałożyć na obraz rzeczywisty tworząc tym samym obraz „rozszerzonej rzeczywistości”.

Podczas dwudniowych warsztatów zorganizowanych przez Centrum Designu Gdynia przy współpracy z firmą CTAdventure.com uczestnicy nauczyli się obsługiwać programy do projektowania 3D i za ich pomocą modelować obiekty w rozszerzonej rzeczywistości. Powstałe podczas warsztatów prace zostały umieszczone w tej aplikacji mobilnej i możesz je obejrzeć kierując kamerę urządzenia na znaczniki dostępne do wydrukowania na stronie:

http://cdg.ctadventure.pl

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

【免費娛樂App】Centrum Designu Gdynia-APP點子

免費玩Centrum Designu Gdynia APP玩免費

免費玩Centrum Designu Gdynia App

Centrum Designu Gdynia APP LOGO

Centrum Designu Gdynia LOGO-APP點子

Centrum Designu Gdynia APP QRCode

Centrum Designu Gdynia QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-11