Century21 ACI HD

【免費商業App】Century21 ACI HD-APP點子

Century21-Açı-------------Century21-Açı iPhone uygulaması sayesinde Century21-Açı firmasının portföyünde yeralan gayrimenkuller gösterilmektedir. Gayrimenkul ile ilgili detaylı bilgiler ve gayrimenkul resimleri uygulamada gösterilmektedir. Gayrimenkul danışmanları ile ilgili bilgiler ve her gayrimenkul danışmanının portföyündeki emlaklar gösterilmektedir.Kullanıcılar herhangi bir gayrimenkulü Facebook sayfaları ile paylaşabilmekte, Gayrimenkul ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için email gönderebilmektedir. Bununla birlikte kullanıcılar seçtikleri bir gayrimenkulü favorilerine ekleyebilmektedirler.Century21-Açı firmasının birçok gayrimenkul portföyü bulunmaktadır.Uygulama tamamen gerçek (Native) iPhone uygulaması olup, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır.Uygulamada Sunulan Bilgiler---------------------------1.Satılık ve kiralık gayrimenkullerin listesi2.Gayrimenkullerin değişik kriterlere gore filtrelenmesi ve sıralandırılması3.Gayrimenkul ile ilgili resimler ve detaylı bilgiler4.Gayrimenkul danışmanları5.Gayrimenkul danışmanlarının portföyleri6.Gayrimenkul danışmanını arama, email gönderme, telefon defterine ekleyebilme7.Gayrimenkul detaylarını Facebook ile paylaşabilme8.Gayrimenkul ile ilgili bilgi talebi9.Gayrimenkul’ün harita üzerinde gösterimi10.Century21-Açı iletişim bilgileriUygulamanın Genel Özellikleri-----------------------------1.Uygulama Türkçe ve İngilizce olarak çalıştırılabilmektedir2.Veri senkronizasyonu3.Uygulamanın offline modunda çalışabilmesi4.Facebook, Twitter entegrasyonu5.Uygulama içinden E-Posta gönderimi.6.Bir tuşla arama yapılabilmesi, kişilerin telefon defterine eklenebilmesi7.Harita entegrasyonu, favorilere ekleme ve çıkartmaCentury21-Açı-------------By Century21-Açı iPhone application, users can get detailed information about the Century21-Açı portfolio. Photos and details of a property are displayed in the application. Users can find detailed information about the brokers and featured properties of the brokers.Users can share a property with their Facebook account. In addition, users can request additional information by using built-in emailing feature. Users can add any property to their favorites.It is a native iPhone application and designed in Turkish and English languages.Modules of Century21-Açı Application----------------------------------1.Properties for sale and rent2.Filtering and sorting the properties3.Photos and details of a property4.Brokers and property consultants5.Featured properties of the brokers6.Calling the broker, sending email or adding him/her to contact list7.Sharing the property with Facebook8.Information request about the property9.Showing property on the map10.Contact information of Century21-AçıGeneral Features of Century21-Açı Application-------------------------------------------1.Application is designed in Turkish and English languages2.Data synchronizing feature (Refreh)3.Application is able to function in offline mode.4.Facebook integration5.Built-in Email sending6.Add to contact list7.Mapping and Favorites

【免費商業App】Century21 ACI HD-APP點子

【免費商業App】Century21 ACI HD-APP點子

【免費商業App】Century21 ACI HD-APP點子

免費玩Century21 ACI HD APP玩免費

免費玩Century21 ACI HD App

Century21 ACI HD APP LOGO

Century21 ACI HD LOGO-APP點子

Century21 ACI HD APP QRCode

Century21 ACI HD QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2014-05-082015-06-04