Century21-ABC Caddebostan HD

【免費商業App】Century21-ABC Caddebostan HD-APP點子

Century21-ABC Caddebostan Century21-ABC Caddebostan iPhone uygulaması sayesinde Century21-ABC Caddebostan firmasının portföyünde yeralan gayrimenkuller gösterilmektedir. Gayrimenkul ile ilgili detaylı bilgiler ve gayrimenkul resimleri uygulamada gösterilmektedir. Gayrimenkul danışmanları ile ilgili bilgiler ve her gayrimenkul danışmanının portföyündeki emlaklar gösterilmektedir. Kullanıcılar herhangi bir gayrimenkulü Facebook sayfaları ile paylaşabilmekte, Gayrimenkul ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için email gönderebilmektedir. Bununla birlikte kullanıcılar seçtikleri bir gayrimenkulü favorilerine ekleyebilmektedirler. Uygulama tamamen gerçek (Native) iPhone uygulaması olup, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır. Uygulamada Sunulan Bilgiler 1.Satılık ve kiralık gayrimenkullerin listesi 2.Gayrimenkullerin değişik kriterlere gore filtrelenmesi ve sıralandırılması 3.Gayrimenkul ile ilgili resimler ve detaylı bilgiler 4.Gayrimenkul danışmanları 5.Gayrimenkul danışmanlarının portföyleri 6.Gayrimenkul danışmanını arama, email gönderme, telefon defterine ekleyebilme 7.Gayrimenkul detaylarını Facebook ile paylaşabilme 8.Gayrimenkul ile ilgili bilgi talebi 9.Gayrimenkul’ün harita üzerinde gösterimi 10.Century21-ABC Caddebostan iletişim bilgileri Uygulamanın Genel Özellikleri 1.Uygulama Türkçe ve İngilizce olarak çalıştırılabilmektedir 2.Veri senkronizasyonu 3.Uygulamanın offline modunda çalışabilmesi 4.Facebook, Twitter entegrasyonu 5.Uygulama içinden E-Posta gönderimi. 6.Bir tuşla arama yapılabilmesi, kişilerin telefon defterine eklenebilmesi 7.Harita entegrasyonu, favorilere ekleme ve çıkartma   Century21-ABC Caddebostan By Century21-ABC Caddebostan iPhone application, users can get detailed information about the Century21-ABC Caddebostan portfolio. Photos and details of a property are displayed in the application. Users can find detailed information about the brokers and featured properties of the brokers. Users can share a property with their Facebook account. In addition, users can request additional information by using built-in emailing feature. Users can add any property to their favorites. It is a native iPhone application and designed in Turkish and English languages. Modules of Century21-ABC Caddebostan Application 1.Properties for sale and rent 2.Filtering and sorting the properties 3.Photos and details of a property 4.Brokers and property consultants 5.Featured properties of the brokers 6.Calling the broker, sending email or adding him/her to contact list 7.Sharing the property with Facebook 8.Information request about the property 9.Showing property on the map 10.Contact information of Century21-ABC Caddebostan General Features of Century21-ABC Caddebostan Application 1.Application is designed in Turkish and English languages 2.Data synchronizing feature (Refreh) 3.Application is able to function in offline mode. 4.Facebook integration 5.Built-in Email sending 6.Add to contact list 7.Mapping and Favorites

【免費商業App】Century21-ABC Caddebostan HD-APP點子

【免費商業App】Century21-ABC Caddebostan HD-APP點子

【免費商業App】Century21-ABC Caddebostan HD-APP點子

免費玩Century21-ABC Caddebostan HD APP玩免費

免費玩Century21-ABC Caddebostan HD App

Century21-ABC Caddebostan HD APP LOGO

Century21-ABC Caddebostan HD LOGO-APP點子

Century21-ABC Caddebostan HD APP QRCode

Century21-ABC Caddebostan HD QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2012-05-252015-06-03