Co Vua

【免費棋類遊戲App】Co Vua-APP點子

Cờ Vua là trò chơi cờ vua đầu tiên có giao diện hoàn toàn tiếng Việt và hoàn toàn miễn phí cho nền Android.

Ứng dụng thích hợp với những người đam mê chơi cờ vua cũng như cả những kỳ thủ chuyên nghiệp do ứng dụng có engine chơi cờ khá mạnh là Stockfish (engine Cá) cùng khả năng hỗ trợ đọc/ghi file định dạng PGN khá đầy đủ.

Những người mới tập chơi cờ vua cũng có thể sử dụng vì engine chơi cờ có chức năng điều chỉnh độ khó.

Các tính năng chính:

★ Sử dụng sách khai cuộc

★ Hoãn lại không giới hạn

★ Cắt dán từ clipboard

★ Chế độ phân tích ván cờ

【免費棋類遊戲App】Co Vua-APP點子

★ Chơi hai người

★ Chơi máy với máy

★ Sắp xếp bàn cờ

★ Hỗ trợ đọc/ghi định dạng PGN

★ Thay đổi độ khó của máy

★ Hỗ trợ các engine chơi cờ chuẩn UCI

★ Hỗ trợ bảng tàn cuộc Gaviota (Gaviota endgame tablebases)

★ Chọn màu sắc khác nhau cho bàn cờ

【免費棋類遊戲App】Co Vua-APP點子

Nếu yêu thích game này thì hãy bình chọn 5 sao bạn nhé ! Cảm ơn bạn :)

免費玩Co Vua APP玩免費

免費玩Co Vua App

Co Vua APP LOGO

Co Vua LOGO-APP點子

Co Vua APP QRCode

Co Vua QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.9
App下載
免費
2014-01-252015-03-18