Compass Pro 2

【免費通訊App】Compass Pro 2-APP點子

Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat.

Kompas memberikan rujukan arah tertentu, sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Arah mata angin yang ditunjuknya adalah utara, selatan, timur, dan barat.

Apabila digunakan bersama-sama dengan jam dan sekstan, maka kompas akan lebih akurat dalam menunjukkan arah. Alat ini membantu perkembangan perdagangan maritim dengan membuat perjalanan jauh lebih aman dan efisien dibandingkan saat manusia masih berpedoman pada kedudukan bintang untuk menentukan arah.

Kelebihan Aplikasi ini adalah terintegrasinya peta ke dalam layar, sehingga dalam satu layar akan terdapat kompas dan peta sehingga perjalanan akan jauh lebih aman.

【免費通訊App】Compass Pro 2-APP點子

【免費通訊App】Compass Pro 2-APP點子

【免費通訊App】Compass Pro 2-APP點子

【免費通訊App】Compass Pro 2-APP點子

【免費通訊App】Compass Pro 2-APP點子

免費玩Compass Pro 2 APP玩免費

免費玩Compass Pro 2 App

Compass Pro 2 APP LOGO

Compass Pro 2 LOGO-APP點子

Compass Pro 2 APP QRCode

Compass Pro 2 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
0.0.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-24