Compenda CRM

【免費商業App】Compenda CRM-APP點子

Van de Compenda specialisten bij Utraware B.V. Een app voor de iPhone waarbij de zakelijke gebruiker van Compenda de kernfuncties mobiel in handen krijgt.Deze iPhone app voor Compenda CRM gebruikers geeft toegang tot relaties, contactpersonen en taken binnen de eigen Compenda omgeving.Real-time door uw relaties zoeken, de gegevens van de contactpersonen bekijken en gelijk gebruiken om te bellen of te e-mailen.Met deze app wordt CRM mobiel.

【免費商業App】Compenda CRM-APP點子

【免費商業App】Compenda CRM-APP點子

【免費商業App】Compenda CRM-APP點子

【免費商業App】Compenda CRM-APP點子

免費玩Compenda CRM APP玩免費

免費玩Compenda CRM App

Compenda CRM APP LOGO

Compenda CRM LOGO-APP點子

Compenda CRM APP QRCode

Compenda CRM QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
2.07
App下載
免費
2011-08-022015-06-03