Crvenkapa - slikovnica

【免費書籍App】Crvenkapa - slikovnica-APP點子

Slikovnica za decu!

Tim profesionalaca koji su radili na ovoj slikovnici su pazljivo birali boje, pisali tekst i crtali likove prema potrebama i interesovanjima dece razlicitih uzrasta.

Nekada davno na rubu velike šume, u jednoj lepoj kućici, živela je dobra i umiljata devojčica koju su svi zvali Crvenkapa, jer je uvek nosila mali ogrtač sa crvenom kapuljačom koji joj je sašila njena baka. Crvenkapa je bila veoma poslušna devojčica i iako je bila još mala, često je pomagala svojoj majci.

Skinite ovu aplikaciju i proverite kako se razvijala prica dalje.

Pogledajte na nesem sajtu www.m1.rs jos

-decijih slikovnica

【免費書籍App】Crvenkapa - slikovnica-APP點子

-knjiga

-stripova

-magazina…

免費玩Crvenkapa - slikovnica APP玩免費

免費玩Crvenkapa - slikovnica App

Crvenkapa - slikovnica APP LOGO

Crvenkapa - slikovnica LOGO-APP點子

Crvenkapa - slikovnica APP QRCode

Crvenkapa - slikovnica QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
USD$1.99
1970-01-012015-01-15