DEASearch

【免費醫療App】DEASearch-APP點子

DEASearch és una aplicació per mòbil en la qual es mostren les coordenades dels desfibril•ladors externs semiautomàtics situats en llocs públics a nivell de les comarques de Girona amb l’ajuda d’un sistema GPS que localitza la posició de l’usuari per tal de facilitar la cerca del desfibril•lador més proper.

【免費醫療App】DEASearch-APP點子

Aquesta aplicació també disposa d’un botó d’accés directe de trucada al 112 (número d’emergències).

【免費醫療App】DEASearch-APP點子

免費玩DEASearch APP玩免費

免費玩DEASearch App

DEASearch APP LOGO

DEASearch LOGO-APP點子

DEASearch APP QRCode

DEASearch QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-06-03