DOSS

【免費醫療App】DOSS-APP點子

Delirium is waarschijnlijk de meest voorkomende neuropsychiatrische stoornis in het ziekenhuis, met een prevalentie van 5 tot 50 procent bij opgenomen ouderen. Het is een tijdelijke stoornis die wordt veroorzaakt door een combinatie van kwetsbaarheid bij opname en uitlokkende factoren (zoals ernstig ziek zijn) tijdens de opname. Vroegtijdige herkenning van delirium is uitermate belangrijk. Adequate zorg en medische behandeling voorkomt en verkort periodes van delirium aanzienlijk.

Met deze app kun je de DOSS (Delirium Observatie Screening (DOS) Schaal) afnemen.

【免費醫療App】DOSS-APP點子

免費玩DOSS APP玩免費

免費玩DOSS App

DOSS APP LOGO

DOSS LOGO-APP點子

DOSS APP QRCode

DOSS QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11