Dai Tuong Vo Nguyen Giap - Hinh Anh Tu Lieu

【免費書籍App】Dai Tuong Vo Nguyen Giap - Hinh Anh Tu Lieu-APP點子

Võ Nguyên Giáp một huyền thoại sống ở Việt Nam, người đã thắng cả 10 danh tướng địch (7 pháp, 3 mỹ) và phần nào đó khiến chính quyền của 5 đời tổng thống Mỹ phải thay đổi chỉ trong một gian rất ngắn. Có thể nói với Việt Nam và cả thế giới nữa, ông xứng đáng là một thiên tài quân sự, đáng được sử sách lưu danh..không chỉ là người hùng của riêng nước Việt Nam ta mà còn là biểu tượng cho ý chí quật cường, lòng yêu nước yêu tự do của tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chẳng phải vậy khi ông chỉ huy đánh thắng trận Điện Biên Phủ mà ở tận châu Phi xa xôi các dân tộc bị áp bức đã hô vang tên ông sao. Đúng là thời thế tạo ra anh hùng nhưng chính con người mới là người tự tạo nên lịch sử cho riêng mình. Chính những quyết định mang tầm lịch sử của ông đã làm thay đổi cục diện chiến tranh , làm cho kẻ thù phải kính nể. Mời các bạn đón đọc.

【免費書籍App】Dai Tuong Vo Nguyen Giap - Hinh Anh Tu Lieu-APP點子

【免費書籍App】Dai Tuong Vo Nguyen Giap - Hinh Anh Tu Lieu-APP點子

【免費書籍App】Dai Tuong Vo Nguyen Giap - Hinh Anh Tu Lieu-APP點子

免費玩Dai Tuong Vo Nguyen Giap - Hinh Anh Tu Lieu APP玩免費

免費玩Dai Tuong Vo Nguyen Giap - Hinh Anh Tu Lieu App

Dai Tuong Vo Nguyen Giap - Hinh Anh Tu Lieu APP LOGO

Dai Tuong Vo Nguyen Giap - Hinh Anh Tu Lieu LOGO-APP點子

Dai Tuong Vo Nguyen Giap - Hinh Anh Tu Lieu APP QRCode

Dai Tuong Vo Nguyen Giap - Hinh Anh Tu Lieu QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
$4.99
2012-01-262015-06-04