Dao vang mua thu

【免費動作App】Dao vang mua thu-APP點子

Game đào vàng quen thuộc đầy hấp dẫn. Đồ hoạ HD cực đẹp mắt , cách chơi được cải tiến và nâng cấp với nhiều kiểu chơi và độ khó khác nhau.

Game cực hot trên Windows Phone. không thể bỏ qua.

【免費動作App】Dao vang mua thu-APP點子

Hướng dẫn chơi: dao vang

- Vượt qua những thử thách khó khăn để đạt mục tiêu cua daovang

【免費動作App】Dao vang mua thu-APP點子

- Tính toán, cân nhắc khi mua vật phẩm để qua bàn.

- Khéo léo để tránh những hòm thuốc nổ gIăng khắp nơi. trong game dao vang

【免費動作App】Dao vang mua thu-APP點子

Game dao vang hoàn toàn miến phí, không SMS , không thẻ cào.

Tags: Mine Gold Gold Miner Golden Miner Free android game dao vang đào vàng,dao vang,daovang

【免費動作App】Dao vang mua thu-APP點子

fix lỗi

免費玩Dao vang mua thu APP玩免費

免費玩Dao vang mua thu App

Dao vang mua thu APP LOGO

Dao vang mua thu LOGO-APP點子

Dao vang mua thu APP QRCode

Dao vang mua thu QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.1
App下載
免費
2014-09-192014-09-30