De Anjelier

【免費教育App】De Anjelier-APP點子

Ouders van Stichting Fedra kunnen gebruik maken van de app van de Anjelier om over diverse zaken geïnformeerd te worden.

U kunt bijvoorbeeld de jaaragenda raadplegen of de laatste nieuwsbrief lezen. Ook kunt u op eenvoudige wijze contact opnemen met de school.

Als u dit wenst, kunt u via pushmededelingen op de hoogte gehouden worden van belangrijke gebeurtenissen.

Deze app wordt beheerd via SocialSchoolCMS.

【免費教育App】De Anjelier-APP點子

免費玩De Anjelier APP玩免費

免費玩De Anjelier App

De Anjelier APP LOGO

De Anjelier LOGO-APP點子

De Anjelier APP QRCode

De Anjelier QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-11