De Slimste Arts

【免費醫療App】De Slimste Arts-APP點子

Bent u de slimste arts? In deze app vindt u verschillende gethematiseerde medische quizzen. Nadat u zich heeft aangemeld voor een quiz ontvangt u dagelijks een multiple-choice vraag. Afhankelijk van de vraag of u deze goed heeft beantwoord en hoe snel, verdient u punten. Met deze punten kunt u vervolgens in de app uw eigen ziekenhuis inrichten. U kunt ook de score en de ziekenhuizen van de andere artsen bekijken via het scorebord. Durft u het aan?

【免費醫療App】De Slimste Arts-APP點子

【免費醫療App】De Slimste Arts-APP點子

【免費醫療App】De Slimste Arts-APP點子

免費玩De Slimste Arts APP玩免費

免費玩De Slimste Arts App

De Slimste Arts APP LOGO

De Slimste Arts LOGO-APP點子

De Slimste Arts APP QRCode

De Slimste Arts QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.2
App下載
免費
2015-04-112015-06-04