Demerbroeken

【免費音樂App】Demerbroeken-APP點子

Muzikale wandeling door Zichem en de Demerbroeken. Beleef het oude dorp Zichem muzikaal, met zijn Maagdentoren, prachtige kerk, en roemrijke figuren zoals Wannes Raps, Pastoor Munte en de Witte uit het werk van meesterschrijver Ernest Claes. Naast het dorp, ga je ook een stukje de Demerbroeken in, dit natuurgebied toont de weidse vallei van de Demer. Wandeltocht van ongeveer 5 km met 9 stops, waar je extra informatie krijgt over die plaats, en een bijpassende song uit het album 'soundtrack van de Demerbroeken' van Lennaert Maes en Andries Boone.

【免費音樂App】Demerbroeken-APP點子

【免費音樂App】Demerbroeken-APP點子

【免費音樂App】Demerbroeken-APP點子

免費玩Demerbroeken APP玩免費

免費玩Demerbroeken App

Demerbroeken APP LOGO

Demerbroeken LOGO-APP點子

Demerbroeken APP QRCode

Demerbroeken QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2015-05-022015-06-03