Diabetologia po Dyplomie

【免費醫療App】Diabetologia po Dyplomie-APP點子

Diabetologia po Dyplomie stanowi przede wszystkim forum, na którym prezentowane są praktyczne zagadnienia związane z cukrzycą. Pismo zawiera tłumaczenia artykułów ze sztandarowych czasopism Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego – Clinical Diabetes i Diabetes Spectrum. Uwaga! Zawartość aplikacji dostępna wyłącznie dla lekarzy, zgodnie z wymogami ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz.1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).Aplikacja umożliwia zakup zarówno pojedynczych wydań, jak i wykupienie prenumeraty. Prenumeratorzy innych wersji (papierowej, online) mogą korzystać z atrakcyjnych ofert dokupienia lub przedłużenia prenumeraty w niższych cenach - zapraszamy do sprawdzenia na:https://www.podyplomie.pl/czasopisma2/categories/350/page/landingW ramach prenumeraty elektronicznej Czytelnik otrzymuje określoną liczbę numerów pisma w miarę ich ukazywania się. Po pobraniu całości nowego wydania jest ono przechowywane w pamięci urządzenia i nie jest wymagane połączenie z Internetem do jego czytania.Instrukcję obsługi wydania tabletowego można obejrzeć pod adresem:http://www.podyplomie.pl/s/filminstruktazowy

【免費醫療App】Diabetologia po Dyplomie-APP點子

【免費醫療App】Diabetologia po Dyplomie-APP點子

【免費醫療App】Diabetologia po Dyplomie-APP點子

【免費醫療App】Diabetologia po Dyplomie-APP點子

【免費醫療App】Diabetologia po Dyplomie-APP點子

免費玩Diabetologia po Dyplomie APP玩免費

免費玩Diabetologia po Dyplomie App

Diabetologia po Dyplomie APP LOGO

Diabetologia po Dyplomie LOGO-APP點子

Diabetologia po Dyplomie APP QRCode

Diabetologia po Dyplomie QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2015-01-082015-06-04