Diem thi Dai hoc Cao dang 2014

【免費教育App】Diem thi Dai hoc Cao dang 2014-APP點子

Điểm thi Đại học - Cao đẳng 2014 sớm nhất, chính xác nhất Việt Nam

Ứng dụng tìm kiếm điểm thi đại học cao đẳng 2014 trên android - dữ liệu được cập nhật trực tiếp và được cung cấp độc quyền từ các trường Đại học Cao đẳng, có sớm hơn kết quả trả về từ tổng đài

Được cung cấp trực tiếp từ trường Đại học nên kết quả là hoàn toàn chính xác

【免費教育App】Diem thi Dai hoc Cao dang 2014-APP點子

Đặc sắc:

- Danh sách các trường có điểm: cập nhật liên tục và nhanh nhất

- Lọc trường cần tìm theo mã, theo tên trường

【免費教育App】Diem thi Dai hoc Cao dang 2014-APP點子

- Tìm kiếm thí sinh theo SỐ BÁO DANH hoặc theo tên

- Kết quả chi tiết của thí sinh

- So sánh vị trí thí sinh: đang cập nhật

【免費教育App】Diem thi Dai hoc Cao dang 2014-APP點子

- Thủ khoa của trường

- Điểm chuẩn của trường: được cập nhật ngay sau khi trường cung cấp

- Điểm NV1, NV2 được cập nhật sớm nhất theo từng trường

【免費教育App】Diem thi Dai hoc Cao dang 2014-APP點子

Ứng dụng nhanh, gọn, nhẹ, chính xác luôn được cải thiện theo từng bước chân sinh viên chào đón vào cổng trường Đại học - Cao đẳng

【免費教育App】Diem thi Dai hoc Cao dang 2014-APP點子

免費玩Diem thi Dai hoc Cao dang 2014 APP玩免費

免費玩Diem thi Dai hoc Cao dang 2014 App

Diem thi Dai hoc Cao dang 2014 APP LOGO

Diem thi Dai hoc Cao dang 2014 LOGO-APP點子

Diem thi Dai hoc Cao dang 2014 APP QRCode

Diem thi Dai hoc Cao dang 2014 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.1
App下載
免費
1970-01-012015-01-14
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0.1
App下載
免費
2014-07-212015-03-18