Diyabet Risk Testi

【免費健康App】Diyabet Risk Testi-APP點子

Bu uygulamayla önümüzdeki 10 yıl içerisinde tip 2 diyabet riskinizi öğrenip doktorunuza başvurabilirsiniz. Uygulama içerisindeki sorular uluslararası diyabet federasyonu tarafından hazırlanmış sorulardır. Uygulama dili Türkçe'dir.

【免費健康App】Diyabet Risk Testi-APP點子

Güncelleme

- Hesapla butonuna basma zorunluluğu ortadan kaldırıldı ve soru 2 cevaplanırken sonraki butonuna basıldığında arka planda hesaplanması sağlandı.

【免費健康App】Diyabet Risk Testi-APP點子

- Arayüz renkleri telefonun tema rengiyle uyumlu hale getirildi ve tema rengi değiştirildiğinde uygulama arka planı da o renkle uyumlu hale getirildi.

- Uygulama ikonu değiştirildi ve Tile ekranında gösterilen ikondaki hata düzeltildi.

免費玩Diyabet Risk Testi APP玩免費

免費玩Diyabet Risk Testi App

Diyabet Risk Testi APP LOGO

Diyabet Risk Testi LOGO-APP點子

Diyabet Risk Testi APP QRCode

Diyabet Risk Testi QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.1
App下載
免費
2012-10-312014-09-30
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.1
App下載
免費
2012-10-312014-09-30