Dizimag Takipçi

【免費娛樂App】Dizimag Takipçi-APP點子

Uygulama dizimag.com sitesinden veri çekerek dizilerin en son yayınlanmış bölümlerinin hangileri olduğu bilgisini içerir. Bu uygulamayla sürekli takip ettiğiniz dizilerin yeni bölümlerinin dizimag sitesinde yayınlanıp yayınlanmadığını Windows Phone uygulaması ile kontrol edebilirsiniz. Uygulama içerisinde gösterilen veriler güncel verilerdir. İnternet bağlantısı olmadığı durumda veya veri alımında bir sorun yaşandığında uygulama hata verip kapanacağı kullanıcıya bildirilmektedir.

【免費娛樂App】Dizimag Takipçi-APP點子

免費玩Dizimag Takipçi APP玩免費

免費玩Dizimag Takipçi App

Dizimag Takipçi APP LOGO

Dizimag Takipçi LOGO-APP點子

Dizimag Takipçi APP QRCode

Dizimag Takipçi QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2012-12-112014-10-02