Dnevnik & Tablica Kalorija

【免費生活App】Dnevnik & Tablica Kalorija-APP點子

Aplikacija je namenjena ljudima koji vode računa o hrani koju unose, njenoj energetskoj vredosti (kalorijama) i nutritivnom sastavu, onima koji imaju cilj da održe kilažu, smršaju (drže dijetu) ili se čak ugoje. Opcija praćenja unetih kalorija i fizičke aktivnosti kroz dnevnik je nezamenljiva za ljude sa ciljem koji streme najboljim rezultatima prilikom držanja dijete.

Aplikacija omogućava brzi pregled kalorija i nutritivnog sastava namirnica kroz opciju Tablica Kalorija. Moguće je i istovremeno porediti dve vrste namirnica po njihovoj vrednosti kalorija i nutritivnom sastavu. Baza raspolaže sa 500+ namirnica, a moguće je dodavati i nove koje trenutno nisu u bazi a koje korisnik svakodnevno konzumira.

Takodje, moguće je i voditi dnevnik unete hrane i treninga, što je korisno kod režima dijete.

【免費生活App】Dnevnik & Tablica Kalorija-APP點子

Za potrebe pregleda energetske vrednosti (vrednost kalorija) i sastava namirnica, kao i za vodjenje dnevnika ishrane nije potrebna internet konekcija.

【免費生活App】Dnevnik & Tablica Kalorija-APP點子

Potrebno je prvo uneti osnovne podatke da bi se preračunao personalizovani BMI i bazalna (osnovna) potreba organizma za kalorijama. Ti podaci su visina, težna, godište i pol.

Da bi se pristupilo dnevniku potrebno je imati bar jedan unos u njega. Uneti obrok, fizička aktivnost i lične beleške za konkretan dan se unose sa glavnog menija, preko opcije "Unesi Obrok/Trening". Uvek će biti moguće unositi i/ili menjati unose za trenutni dan i dan ranije da bi se zadržala objektivnost.

【免費生活App】Dnevnik & Tablica Kalorija-APP點子

Pre pristupa dnevniku može se videti istorijski grafik unesenih kalorija i potrebnih kalorija (bazalna potreba + fizička aktivnost tog dana). Prikaz sadrži istoriju poslednjih 30 dana, a minimum je potrebno 3 unosa u dnevnik ishrane.

Svaki "dan" u dnevniku sadrži opciju za nezavistan pregled pojedinačnih obroka (doručak, ručak, večera i dodatnih obroka). Postoji opcija i za kumulativni pregled za ceo dan.

Pregled sadrži listu konzumirane hrane i količinu za svaki obrok, pregled ukupne kalorijske vrednosti obroka i ukupni nutritivni sastav obroka (u vidu grafika).

Pregled sadrzi i unete fizičke aktivnosti za taj dan, njihovu vrstu, dužinu trajanja i utrošene kalorije.

【免費生活App】Dnevnik & Tablica Kalorija-APP點子

Eventualne beleške se takodje mogu pregledati za taj dan.

Pregled za ceo dan sadrži grafik sa bazalnim (osnovnim) potrebama organizma za energijom (vrednost kalorija), ukupno uneseno kalorija kroz sve obroke tog dana i vrednost utrošenih kalorija kroz fizičke aktivnosti.

Aplikacija sadrži i opciju pregleda 50+ recepata niskokalorične i veoma ukusne hrane, za koju nije potrebno utrošiti dosta vremena na spremanje. Za prvi pristup receptima je potrebna internet konekcija. Svaki sledeći pristup konkretnom receptu ne zahteva internet konekciju.

U osnovnoj verziji dostupna je brza tabela kalorija i energetskog sastava namirnica i unos do 5 dana u dnevnik ishrane. Neograničeni unos u dnevnik, kompletan pristup receptima i uklanjanje oglasa zahteva otključavanje napredne verzije za koju je potrebno 50 kredita. Aplikacija koristi sistem kredita koji su upotrebljivi na svim aplikacijama u ponudi i koje je moguće veoma jednstavno kupiti iz same aplikacije.

【免費生活App】Dnevnik & Tablica Kalorija-APP點子

免費玩Dnevnik & Tablica Kalorija APP玩免費

免費玩Dnevnik & Tablica Kalorija App

Dnevnik & Tablica Kalorija APP LOGO

Dnevnik & Tablica Kalorija LOGO-APP點子

Dnevnik & Tablica Kalorija APP QRCode

Dnevnik & Tablica Kalorija QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.41
App下載
免費
1970-01-012015-04-23