Dokter.pl

【免費醫療App】Dokter.pl-APP點子

Dokter.pl is de gratis vertaalapp van HollandZorg.

De app maakt een gesprek tussen medisch specialist en Pool mogelijk binnen één scherm. Hiermee wordt de taalbarrière verkleind en kan de Pool zich verstaanbaar maken.

【免費醫療App】Dokter.pl-APP點子

【免費醫療App】Dokter.pl-APP點子

免費玩Dokter.pl APP玩免費

免費玩Dokter.pl App

Dokter.pl APP LOGO

Dokter.pl LOGO-APP點子

Dokter.pl APP QRCode

Dokter.pl QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-23