Doraemon Truyện Dài

【免費書籍App】Doraemon Truyện Dài-APP點子

Doraemon là tác phẩm của Fujiko Fujio, bút danh chung của hai họa sĩ manga Fujimoto Hiroshi và Abiko Motoo. Bộ truyện ra mắt lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1969 dành cho độc giả là các kodomo (thiếu nhi). Theo như lời tác giả Hiroshi thì trong lúc đang bí đề tài cho nhân vật truyện tranh mới thì ông bỗng thấy con gái của mình đang chơi với một con lật đật, khi đó ông bỗng nảy ra ý tưởng tạo ra nhân vật mới có hình dáng kết hợp của một con mèo với lật đật, đó chính là hình dáng của nhân vật Doraemon sau này.

【免費書籍App】Doraemon Truyện Dài-APP點子

【免費書籍App】Doraemon Truyện Dài-APP點子

【免費書籍App】Doraemon Truyện Dài-APP點子

【免費書籍App】Doraemon Truyện Dài-APP點子

【免費書籍App】Doraemon Truyện Dài-APP點子

免費玩Doraemon Truyện Dài APP玩免費

免費玩Doraemon Truyện Dài App

Doraemon Truyện Dài APP LOGO

Doraemon Truyện Dài LOGO-APP點子

Doraemon Truyện Dài APP QRCode

Doraemon Truyện Dài QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-07-212014-10-02
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-07-212014-10-02