DrWidget ICD9

【免費醫療App】DrWidget ICD9-APP點子

Bezpłatna aplikacja DrWidget ICD9 – firmy Polpharma – to podręczna baza procedur medycznych wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD9. Klasyfikacja ICD9 wykorzystywana jest przez zakłady opieki zdrowotnej, aby ułatwić i uporządkować wykonywanie procedur zabiegowych, diagnostycznych i leczniczych, a także rozliczanie ich z NFZ. Najnowsza wersja 5.22 ICD-9 PL zgodna z NFZ i obowiązuje dla świadczeń sprawozdanych od 1 stycznia 2015 r.Prosta w obsłudze, z intuicyjną wyszukiwarką aplikacja DrWidget ICD9 pozwala na usprawnienie pracy w jednostkach medycznych.

【免費醫療App】DrWidget ICD9-APP點子

【免費醫療App】DrWidget ICD9-APP點子

【免費醫療App】DrWidget ICD9-APP點子

【免費醫療App】DrWidget ICD9-APP點子

【免費醫療App】DrWidget ICD9-APP點子

【免費醫療App】DrWidget ICD9-APP點子

【免費醫療App】DrWidget ICD9-APP點子

【免費醫療App】DrWidget ICD9-APP點子

【免費醫療App】DrWidget ICD9-APP點子

免費玩DrWidget ICD9 APP玩免費

免費玩DrWidget ICD9 App

DrWidget ICD9 APP LOGO

DrWidget ICD9 LOGO-APP點子

DrWidget ICD9 APP QRCode

DrWidget ICD9 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.2
App下載
免費
2015-04-162015-06-04