DrWidget Interakcje

【免費醫療App】DrWidget Interakcje-APP點子

Aplikacja DrWidget Interakcje - bezpłatna dzięki firmie Polpharma - pozwala na szybkie wyszukanie informacji o wpływie jednej substancji leczniczej na aktywność drugiej przy ich jednoczesnym podaniu. Interakcje farmakologiczne mogą być szkodliwe dla pacjenta powodując zwiększenie lub zmniejszenie działania leków, a także powstawania nowych efektów działania czy zwiększania ryzyka efektów ubocznych. Dzięki aplikacji DrWidget Interakcje można w przeciągu kilku chwil sprawdzić oddziaływanie na siebie leków co gwarantuje dobranie odpowiedniej farmakoterapii. Praktyczna wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie leków według nazwy handlowej oraz sortowanie według substancji czynnej.Aplikacja DrWidget Interakcje zawiera informacje takie jak:1) interakcje zachodzące między lekami podzielone na trzy grupy2) ostrzeżenia specjalne: - stosowanie leków w ciąży - stosowanie leków u kierowców - środki odurzające z grupy I-N i substancje psychotropowe z grup II-P, III-P i IV-P Bazę leków udostępnia LekSeek Polska - lider na rynku informacji medycznej. Informacje dotyczące interakcji farmakologicznych – Farmacja.net.

【免費醫療App】DrWidget Interakcje-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Interakcje-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Interakcje-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Interakcje-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Interakcje-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Interakcje-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Interakcje-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Interakcje-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Interakcje-APP點子

免費玩DrWidget Interakcje APP玩免費

免費玩DrWidget Interakcje App

DrWidget Interakcje APP LOGO

DrWidget Interakcje LOGO-APP點子

DrWidget Interakcje APP QRCode

DrWidget Interakcje QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.31
App下載
免費
2013-12-292015-06-03