DrWidget LITE

【免費醫療App】DrWidget LITE-APP點子

Bezpłatna Mobilna baza leków DrWidget LITE - firmy Polpharma - to praktyczny receptariusz zawierający informacje o wszystkich lekach, dopuszczonych do obrotu, dostępnych w Polsce. (leki refundowane, leki nierefundowane dostępne na i bez recepty, suplementy diety oraz dermo-kosmetyki). Codziennie aktualizowany system informacji o lekach oraz wykonanie aplikacji - firma LekSeek Polska.Baza leków aplikacji DrWidget LITE zawiera ponad 15 000 opisów produktów leczniczych. Baza leków aplikacji DrWidget LITE zawiera informacje takie jak:- opisy leków (skład, działanie, interakcje, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia specjalne, uwagi, sposób stosowania, ciąża i laktacja, przedawkowanie)- statusy leków- stopnie odpłatności za leki (100%, 30%, 50%, bezpłatne, ryczałt)- precyzyjne wskazania do refundacji dla odpowiednich odpłatności na podstawie ChPL (Charakterystyka produktu leczniczego) pkt 4.1.- substancje czynne (INN)- klasy anatomiczno-terapeutyczno-chemiczne leków (ATC)- choroby przewlekłe MZ- bezpłatne programy lekowe i chemioterapie- ostrzeżenia dla kobiet w ciąży wg WHO- ostrzeżenia dla kierowców o upośledzającym działaniu leków- ostrzeżenia o środkach odurzających i substancjach psychotropowychAplikacja DrWidget LITE posiada praktyczną wyszukiwarkę, która pozwala na wyszukiwanie leków wg powyższych kryteriów.1. Indeksacja wg:- nazwy handlowej,- nazwy międzynarodowej (INN),- klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC).2. Baza leków zawiera m.in ostrzeżenia dotyczące:- wpływu na sprawność psychoruchową,- środków odurzających z grupy I-N,- substancji psychotropowych z grup II-P, III-P i IV-P.3. Dzięki precyzyjnym wskazaniom umieszczonym pod danymi asortymentowo-cenowymi, aplikacja DrWidget LITE pozwala na wyjątkowo szybkie dotarcie do informacji koniecznych do prawidłowego wypisania lub sprawdzenia przepisanej recepty lekarskiej Baza leków aktualizowana jest codziennie oraz w dniu poprzedzającym wejście w życie nowego obwieszczenia MZ dotyczącego leków refundowanych - o godzinie 23.55. Właścicielem i administratorem bazy leków jest firma LekSeek Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

【免費醫療App】DrWidget LITE-APP點子

【免費醫療App】DrWidget LITE-APP點子

【免費醫療App】DrWidget LITE-APP點子

【免費醫療App】DrWidget LITE-APP點子

免費玩DrWidget LITE APP玩免費

免費玩DrWidget LITE App

DrWidget LITE APP LOGO

DrWidget LITE LOGO-APP點子

DrWidget LITE APP QRCode

DrWidget LITE QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
2.05
App下載
免費
2013-09-132015-06-03