DrWidget MedCalc

【免費醫療App】DrWidget MedCalc-APP點子

DrWidget MedCalc - firmy Polpharma - to praktyczna aplikacja zawierająca informacje o wszystkich lekach, dopuszczonych do obrotu, dostępnych w Polsce oraz kalkulatory ułatwiające obliczanie stężęń roztworów, powierzchni ciała czy przeliczanie jednostek fizycznych. Codziennie aktualizowany system informacji o lekach oraz wykonanie aplikacji - firma LekSeek Polska. Baza leków aplikacji DrWidget MedCalc zawiera ponad 15 000 opisów produktów leczniczych. Aplikacja umożliwia wyszukanie takich informacji o lekach jak dawkowanie, sposób stosowania, opakowanie i informacje o ostrzeżeniach.DrWidget MedCalc obsługuje dane w różnych jednostkach, pozwalając na dostosowanie do potrzeb użytkownika zarówno danych prezentowanych, jak i wprowadzanych. Została przy tym stworzona tak, by korzystanie z niej było łatwe, szybkie i czytelne, przy jednoczesnym dostarczaniu wyczerpujących i rzetelnych informacji.

【免費醫療App】DrWidget MedCalc-APP點子

【免費醫療App】DrWidget MedCalc-APP點子

【免費醫療App】DrWidget MedCalc-APP點子

【免費醫療App】DrWidget MedCalc-APP點子

【免費醫療App】DrWidget MedCalc-APP點子

【免費醫療App】DrWidget MedCalc-APP點子

【免費醫療App】DrWidget MedCalc-APP點子

【免費醫療App】DrWidget MedCalc-APP點子

【免費醫療App】DrWidget MedCalc-APP點子

免費玩DrWidget MedCalc APP玩免費

免費玩DrWidget MedCalc App

DrWidget MedCalc APP LOGO

DrWidget MedCalc LOGO-APP點子

DrWidget MedCalc APP QRCode

DrWidget MedCalc QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1.3
App下載
免費
2014-04-242015-06-04