DrWidget Normy i Skale

【免費醫療App】DrWidget Normy i Skale-APP點子

DrWidget Normy i Skale – mobilna aplikacja zawierająca normy i skale medyczne powszechnie stosowane w medycynie.Skale , normy i wyniki badań przedstawione są w czytelny sposób, a spis alfabetyczny pozwala błyskawicznie odnaleźć szukane hasło. Aplikacja DrWidget Normy i Skale poza wartościami referencyjnymi oraz wskazanymi kryteriami ma również funkcję wprowadzania i analizy danego wyniku.Aplikacja pozwala na precyzyjną ocenę stanu chorego oraz interpretację wyników wg obowiązujących kryteriów.

【免費醫療App】DrWidget Normy i Skale-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Normy i Skale-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Normy i Skale-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Normy i Skale-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Normy i Skale-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Normy i Skale-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Normy i Skale-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Normy i Skale-APP點子

【免費醫療App】DrWidget Normy i Skale-APP點子

免費玩DrWidget Normy i Skale APP玩免費

免費玩DrWidget Normy i Skale App

DrWidget Normy i Skale APP LOGO

DrWidget Normy i Skale LOGO-APP點子

DrWidget Normy i Skale APP QRCode

DrWidget Normy i Skale QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.3
App下載
免費
2015-02-252015-06-03