Dung Nhan Danh Tinh Yeu

【免費娛樂App】Dung Nhan Danh Tinh Yeu-APP點子

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

【免費娛樂App】Dung Nhan Danh Tinh Yeu-APP點子

Tác giả: Bất Kính Ngữ

【免費娛樂App】Dung Nhan Danh Tinh Yeu-APP點子

Một cuộc hôn nhân do số phận sắp đặt, Lục Trình Vũ là chàng bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai sáng giá trong bệnh viện, nhưng gia đình anh không hạnh phúc. Đồ Nhiễm là cô trình dược viên xinh đẹp khéo léo tháo vát. Liệu chừng ấy đã đủ gọi là “xô đẩy” cho cặp tình nhân này đến với nhau bằng hai chữ “tình yêu”???

Mười năm trước, Lục Trình Vũ đã từng là gia sư phụ đạo cho Đồ Nhiễm thi Đại học. Đó là quãng thời gian đầy gượng gạo và bối rối của cả hai. Mười năm sau gặp lại, họ bước vào một mối quan hệ không gần không xa, không rõ ràng. Lục Trình Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xem xét Đồ Nhiễm như một người có- thể- là- bạn- gái. Nhưng một buổi tối, với sự trợ giúp của một chút hơi men, họ đã lên giường với nhau. Sau đó Đồ Nhiễm có thai, và họ đã bước vào hôn nhân như thế.

免費玩Dung Nhan Danh Tinh Yeu APP玩免費

免費玩Dung Nhan Danh Tinh Yeu App

Dung Nhan Danh Tinh Yeu APP LOGO

Dung Nhan Danh Tinh Yeu LOGO-APP點子

Dung Nhan Danh Tinh Yeu APP QRCode

Dung Nhan Danh Tinh Yeu QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-01-14