DutchID

【免費旅遊App】DutchID-APP點子

Nederland heeft op 9 maart 2014 een nieuw model van het paspoort en de identiteitskaart ingevoerd.

Deze Dutch ID app informeert je over de (echtheids)kenmerken in deze reisdocumenten (Paspoort & ID kaart), laat zien waar de kenmerken in de documenten staan en hoe je deze echtheidskenmerken kunt controleren.

Door je toestel te kantelen, tegen het licht te houden of aan te raken, ontdek je hoe je de kenmerken kunt controleren. Ook kun je met een lichtknop het ultraviolet effect zien.

Deze app is ontwikkeld en uitgegeven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

【免費旅遊App】DutchID-APP點子

【免費旅遊App】DutchID-APP點子

【免費旅遊App】DutchID-APP點子

【免費旅遊App】DutchID-APP點子

免費玩DutchID APP玩免費

免費玩DutchID App

DutchID APP LOGO

DutchID LOGO-APP點子

DutchID APP QRCode

DutchID QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-21