Działania Niepożądane

【免費醫療App】Działania Niepożądane-APP點子

Jest to darmowa aplikacja służąca jako TOKEN do dodatkowej weryfikacji niektórych elementów Platformy Działań Niepożądanych.

Składa się z dwóch ekranów:

* AKTYWACJA - tutaj podajemy klucz tokena powiązany z indywidualnym kontem w Platformie Działań Niepożądanych.

* TOKEN - w tym miejscu wpisujemy kod wyświetlony w formularzu wymagającym dodatkowej weryfikacji, a po wyliczeniu kodu tokena przepisujemy otrzymany wynik we właściwe miejsce w Platformie Działań Niepożądanych.

【免費醫療App】Działania Niepożądane-APP點子

免費玩Działania Niepożądane APP玩免費

免費玩Działania Niepożądane App

Działania Niepożądane APP LOGO

Działania Niepożądane LOGO-APP點子

Działania Niepożądane APP QRCode

Działania Niepożądane QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-13