ESBL

【免費運動App】ESBL-APP點子

Eesti Spordi Biograafilise Leksikoni rakendus võimaldab sirvida enam kui 6000 spordiga seotud inimese biograafiat. Lisafunktsionaalus hõlmab järjehoidjate märkimist ja tänaste sünnipäevaliste nimekirja. Kui sünnipäevalaps on märgitud järjehoidjana, siis saadetakse selle kohta märguannes. Soovi korral saab mängida mälumängu Eesti spordi kohta. Artikleid täiendatakse jooksvalt.Biographic Directory of Estonian Sportspeople contains more than 6000 articles. The app extends scope of using biographic information - add bookmarks with functionality to get birthday notification of favorites, jump to relative people, browse today's birthdays, report new/changed biographical details and customize app's configuration. There is a quiz about Estonian sports available (including statistics - rankings, personal best scores etc.)

【免費運動App】ESBL-APP點子

【免費運動App】ESBL-APP點子

【免費運動App】ESBL-APP點子

【免費運動App】ESBL-APP點子

【免費運動App】ESBL-APP點子

【免費運動App】ESBL-APP點子

【免費運動App】ESBL-APP點子

【免費運動App】ESBL-APP點子

【免費運動App】ESBL-APP點子

免費玩ESBL APP玩免費

免費玩ESBL App

ESBL APP LOGO

ESBL LOGO-APP點子

ESBL APP QRCode

ESBL QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
2
App下載
免費
2014-05-082015-06-03