Eesti spordiregister

【免費運動App】Eesti spordiregister-APP點子

Eesti spordiregistri rakendus võimaldab:- sirvida spordiorganisatsioonide, spordikoolide, treenerite ja spordiobjektide detailseid andmeid;- teostada nimepõhist otsingut ja teha päringuid alamregistrite kaupa;- saada infot lähiümbruse spordiobjektide kohta;- tutvuda asukohajärgse omavalitsuse väljavõttega registrist;- saada ülevaateid registrist piirkondade ja spordialade kaupa;- märkida järjehoidjaid ja talletada sirvimise ajalugu;- tutvuda registri toimimispõhimõtetega ja saata tagasisidet.Estonian Sports Register contains information about sports organizations, sports schools, coaches and sports facilities. The app extends scope on using this detailed information including:- list of surrounding sports facilities using geolocation;- sports information overview of current location (statistics, largest sports clubs etc);- mark favorite subjects;- use advanced search;- report new/changed details.

【免費運動App】Eesti spordiregister-APP點子

【免費運動App】Eesti spordiregister-APP點子

【免費運動App】Eesti spordiregister-APP點子

【免費運動App】Eesti spordiregister-APP點子

【免費運動App】Eesti spordiregister-APP點子

【免費運動App】Eesti spordiregister-APP點子

【免費運動App】Eesti spordiregister-APP點子

【免費運動App】Eesti spordiregister-APP點子

【免費運動App】Eesti spordiregister-APP點子

免費玩Eesti spordiregister APP玩免費

免費玩Eesti spordiregister App

Eesti spordiregister APP LOGO

Eesti spordiregister LOGO-APP點子

Eesti spordiregister APP QRCode

Eesti spordiregister QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2013-12-302015-06-03