Emigrant GPS

【免費音樂App】Emigrant GPS-APP點子

Arszyn | Emigrant GPS

Słuchaj opowieści Emigrantów podczas podróży kolejką SKM.

Interwencja oparta jest na działaniu sytemu GPS (Global Positoning System)

【免費音樂App】Emigrant GPS-APP點子

Położeniu geograficznemu każdej stacji na trasie pomiędzy przystankami Gdańsk Główny - Gdynia Główna odpowiada jedna opowieść.

Podczas podróży zmiany współrzędnych geograficznych automatycznie uruchamiają kolejne nagrania dźwiękowe. Podróżni "wjeżdżają" w kolejną opowieść. Prezentowane nagrania terenowe zebrane zostały w roku 2007 w Londynie podczas realizacji projektu Arszyn | Emigrant.

Uruchom aplikację, podróżuj i słuchaj !

UŻYJ SŁUCHAWEK !

idea, nagrania terenowe i projektowanie dźwięku : Krzysztof Topolski

【免費音樂App】Emigrant GPS-APP點子

realizacja aplikacji : Maciej Wojnicki

projekt graficzny : Anita Wasik

免費玩Emigrant GPS APP玩免費

免費玩Emigrant GPS App

Emigrant GPS APP LOGO

Emigrant GPS LOGO-APP點子

Emigrant GPS APP QRCode

Emigrant GPS QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5
App下載
免費
1970-01-012015-04-19