En Büyük Engellilik nedir?

【免費書籍App】En Büyük Engellilik nedir?-APP點子

--- En Büyük Engellilik nedir? ---

-- Celal Çelik --

Sanırım sen kimsin diye merak etmişsinizdir.

Efendim ben yurdumuzdaki milyonlarca engellilerden birisiyim.

Her gün karşılaştığımız, kendi başımıza gelmez sandığımız, bakıp göremediğimiz ama aslında görmezden geldiğimiz insanlar vardır. İçimizdeki ötekilerdir onlar.

Madem ki bu kitapla bir şekilde buluştunuz.

O halde lütfen okuyunuz ve inşallah kitabı bitirdiğinizde beğenirseniz, siz de sevdiğiniz insanlara hediye edersiniz.

Belki de tekrar okumayı istersiniz.

Yaşadığım hayat serüvenimin özeti şudur :

“Hasta olduğumu, hayallerle geçmiş ondokuz yılın sonunda öğrenmem. Ve yıllardır aradığım gerçek aşkı bulmam”

diyebilirim. İnşallah bu kitabı okuyunca AŞK’a, engellilere, dinimize bakışınız değişecek.

C.Çelik

【免費書籍App】En Büyük Engellilik nedir?-APP點子

【免費書籍App】En Büyük Engellilik nedir?-APP點子

【免費書籍App】En Büyük Engellilik nedir?-APP點子

【免費書籍App】En Büyük Engellilik nedir?-APP點子

【免費書籍App】En Büyük Engellilik nedir?-APP點子

免費玩En Büyük Engellilik nedir? APP玩免費

免費玩En Büyük Engellilik nedir? App

En Büyük Engellilik nedir? APP LOGO

En Büyük Engellilik nedir? LOGO-APP點子

En Büyük Engellilik nedir? APP QRCode

En Büyük Engellilik nedir? QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-19