EndoskopiAppen

【免費醫療App】EndoskopiAppen-APP點子

Appen är avsedd att presentera information för personer som gör olika endoskopiska undersökningar, till exempel gastroskopi och koloskopi. Informationen gäller förberedelser, hur underökningen går till, vad som gäller efter undersökningen med mera.

Man kan spara undersökningstiden, och vid koloskopi laxeringstiderna i kalendern i smarta mobila enheten. Det senaste kan göras direkt från appen, beroende på operativsystemet, påminnelsefunktionen kan aktiveras då.

Man kan kommunicera med personalen på respektive endoskopienhet direkt från appen. Detta kan göras på flera sätt:

【免費醫療App】EndoskopiAppen-APP點子

Att ringa direkt från appen.

【免費醫療App】EndoskopiAppen-APP點子

Att kontakta genom Mina vårdkontakter direkt från appen.

【免費醫療App】EndoskopiAppen-APP點子

Att sckicka mejl direkt från appen.

【免費醫療App】EndoskopiAppen-APP點子

【免費醫療App】EndoskopiAppen-APP點子

免費玩EndoskopiAppen APP玩免費

免費玩EndoskopiAppen App

EndoskopiAppen APP LOGO

EndoskopiAppen LOGO-APP點子

EndoskopiAppen APP QRCode

EndoskopiAppen QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
5.4.5
App下載
免費
1970-01-012015-04-21
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
5.4.5
App下載
免費
2013-10-152015-03-18