Energi Fyn

【免費工具App】Energi Fyn-APP點子

Har du en fjernaflæst elmåler fra Energi Fyn, kan du følge dit energiforbrug via Energi Fyn applikationen på din mobil, og se hvordan det fordeler sig henover døgnet, ugen, kvartalet og året. Du kan også opsætte forbrugsovervågning og blive adviseret, hvis dit forbrug er over eller under en vis grænse. Det giver dig muligheden for at blive mere bevidst om dine vaner og dit forbrug. Ved at ændre dine vaner kan du spare penge på elregningen og samtidig gøre noget godt for miljøet.

【免費工具App】Energi Fyn-APP點子

Mange gange er standby-forbruget en væsentlig del af den samlede energiudgift. Sluk for standby-forbruget, og se hvad det gør ved dit elforbrug via applikationen. Du kan se dit forbrug time for time døgnet rundt.

Sådan kommer du i gang:

【免費工具App】Energi Fyn-APP點子

• Download Energi Fyn applikationen helt gratis

【免費工具App】Energi Fyn-APP點子

• Log på med brugernummer og Pin-kode - du finder dem på din regning eller betalingsoversigt

【免費工具App】Energi Fyn-APP點子

• Vælg den elmåler, du vil se forbruget for

【免費工具App】Energi Fyn-APP點子

• Vælg den periode, du vil se forbruget for

【免費工具App】Energi Fyn-APP點子

• Opsæt rapporter/overvågning og adviseringer

Du er nu godt på vej til at blive mere bevidst om dit elforbrug, så du kan sænke det, spare penge og blive en mere bevidst el-forbruger.

Om Energi Fyn

【免費工具App】Energi Fyn-APP點子

Energi Fyn er en moderne og velkonsolideret energikoncern. Energi Fyn er et andelsselskab - ejet af vores forbrugere. Vores repræsentantskab, der er valgt blandt vores 175.000 andelshavere, er koncernens øverste myndighed. Vores fornemmeste opgave er at sikre andelshaverne lave elpriser, høj forsyningssikkerhed og god service og at deltage aktivt i udviklingen af et bæredygtigt energisystem. Energi Fyn er også med til at udvikle Fyn gennem investeringer i fibernet, forskning og miljø og via fonde - alt sammen til glæde for Fyn og for vores andelshavere.

【免費工具App】Energi Fyn-APP點子

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med applikationen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kundeservice@asfyn.dk eller ring 70 13 19 00.

【免費工具App】Energi Fyn-APP點子

免費玩Energi Fyn APP玩免費

免費玩Energi Fyn App

Energi Fyn APP LOGO

Energi Fyn LOGO-APP點子

Energi Fyn APP QRCode

Energi Fyn QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
4.0.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-20
未知iOS
App Store
4.0.3
App下載
免費
2011-09-212015-06-03