Enterprise Drive

【免費商業App】Enterprise Drive-APP點子

U werkt met vertrouwelijke informatie. U wilt overal toegang tot deze bestanden. U wilt samenwerken met uw relaties in deze bestanden. En dat veilig.

Enterprise Drive is speciaal ontwikkeld voor mensen die met vertrouwelijke informatie werken, zoals bijvoorbeeld advocaten, notarissen, artsen en journalisten.

De beveiliging is een van de speerpunten van Enterprise Drive. Voordat een bestand uw telefoon of tablet verlaat wordt deze door Enterprise Drive versleuteld, waarbij alleen de beoogde ontvanger van het bestand over de sleutel beschikt om de versleuteling ongedaan te maken (end-to-end encryptie). Uw vertrouwelijke informatie kan zodoende nooit in handen komen van onbevoegde derden. Zelfs wij, als beheerder van het netwerk waarover de bestanden worden uitgewisseld, hebben geen toegang tot uw bestanden: ook wij beschikken niet over de benodigde sleutel (zero knowledge). Dit in tegenstelling tot de meeste andere vergelijkbare producten.

- Gecertificeerde end-to-end encryptie

【免費商業App】Enterprise Drive-APP點子

- Automatische synchronisatie van uw bestanden

【免費商業App】Enterprise Drive-APP點子

- Samenwerken met uw relaties. U bepaalt wie toegang heeft tot uw bestanden.

【免費商業App】Enterprise Drive-APP點子

- Audit informatie (tijdlijn van alle wijzigingen). U kunt wijzigingen ongedaan maken.

【免費商業App】Enterprise Drive-APP點子

- Automatische backup

【免費商業App】Enterprise Drive-APP點子

【免費商業App】Enterprise Drive-APP點子

【免費商業App】Enterprise Drive-APP點子

免費玩Enterprise Drive APP玩免費

免費玩Enterprise Drive App

Enterprise Drive APP LOGO

Enterprise Drive LOGO-APP點子

Enterprise Drive APP QRCode

Enterprise Drive QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
4.0.5.1165
App下載
免費
1970-01-012015-03-13
未知iOS
App Store
4.0.8
App下載
免費
2015-02-142015-06-04