Ereb Dili 1 ci Kitab Video

【免費媒體與影片App】Ereb Dili  1 ci Kitab Video-APP點子

İbn Teymiyyə buyurur: «Bil ki, ərəb dilini öyrənmək insanın ağlına, əxlaqına və dininə güclü təsir edir. Həmçinin, müsəlman bu dili öyrənməklə, sanki özünü İslamın ilk dövründə yaşayan səhabə və onun davamçılarına bənzədir. Özünü onlara bənzətmək isə ağıla, əxlaqa və dinə təsir edir. Ərəb dilinin özü dindəndir, onu bilmək fərz və vacibdir. Çünki Quran və sünnəni başa düşmək fərzdir. Onları isə yalnız ərəb dilini bilməklə başa düşmək olar. Vacibi tamamlayan hər bir şey də vacib hökmündədir».

【免費媒體與影片App】Ereb Dili  1 ci Kitab Video-APP點子

【免費媒體與影片App】Ereb Dili  1 ci Kitab Video-APP點子

【免費媒體與影片App】Ereb Dili  1 ci Kitab Video-APP點子

免費玩Ereb Dili 1 ci Kitab Video APP玩免費

免費玩Ereb Dili 1 ci Kitab Video App

Ereb Dili 1 ci Kitab Video APP LOGO

Ereb Dili  1 ci Kitab Video LOGO-APP點子

Ereb Dili 1 ci Kitab Video APP QRCode

Ereb Dili  1 ci Kitab Video QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
0.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-09