Excellente Politiezorg

【免費生產應用App】Excellente Politiezorg-APP點子

Sinds 2007 is de visie "excellente politiezorg" gemeengoed is geworden binnen het dagdagelijkse politiejargon. Het Belgische politielandschap kent tal van initiatieven en goede praktijken, die begrippen zoals gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegestuurde politiezorg en optimale bedrijfsvoering trachten concreet te maken.U laten delen in de kennis en ervaringen blijft ons doel voor de themadag.Waarom deze App ?"De maatschappij wordt gekenmerkt door een niet te stuiten (r)evolutie op het vlak van innovatie en nieuwe technologieën en dit in tal van domeinen. Om de slagkracht van de organisatie op peil te houden, is het noodzakelijk om gelijke tred te houden door voldoende snel in te stappen in het verhaal. De politiediensten moeten gebruikmaken van de opportuniteiten om te investeren in innovatie en nieuwe technologieën." (ZVP 2012 - 2015)

【免費生產應用App】Excellente Politiezorg-APP點子

【免費生產應用App】Excellente Politiezorg-APP點子

【免費生產應用App】Excellente Politiezorg-APP點子

免費玩Excellente Politiezorg APP玩免費

免費玩Excellente Politiezorg App

Excellente Politiezorg APP LOGO

Excellente Politiezorg LOGO-APP點子

Excellente Politiezorg APP QRCode

Excellente Politiezorg QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2013-06-052015-06-04