EzPos HD

【免費商業App】EzPos HD-APP點子

EzPos HD là ứng dụng mở rộng của hệ thống quản lý bán hàng Maybanhang.net. EzPos HD biến máy tính bảng của bạn thành 1 máy tính tiền cho khách hàng hoặc giúp người quản lý theo dõi thông tin cửa hàng theo thời gian thực. EzPos HD sẽ mang tới cho khách hàng trải nghiệm bán hàng hoàn toàn mới.

- Bán hàng: EzPos HD là điểm bán hàng lưu động, đặc biệt khi hàng đợi tại quấy thanh toán quá dài.

【免費商業App】EzPos HD-APP點子

- Bán hàng cho các cửa hàng bán lẻ.

【免費商業App】EzPos HD-APP點子

- Bán hàng cho các quán Cafe, nhà hàng.

【免費商業App】EzPos HD-APP點子

- Bán hàng mọi lúc, mọi nơi.

【免費商業App】EzPos HD-APP點子

- In hóa đơn bằng máy in Bluetooth hoặc máy in hóa đơn nhiệt.

【免費商業App】EzPos HD-APP點子

- Widget: Cho phép theo dõi hoạt động bán hàng liên tục trên điện thoại/ máy tính bảng

【免費商業App】EzPos HD-APP點子

Yêu cầu:

- Người dùng cần đăng ký tài khoản quản lý cửa hàng trên http://Maybanhang.net.

- Bán hàng cho quán Cafe/Nhà hàng: Dùng tốt nhất trên máy tính bảng 7-10 inch.

- Bán hàng cho cửa hàng: Dùng tốt nhất trên máy tính bảng 7-10 inch.

免費玩EzPos HD APP玩免費

免費玩EzPos HD App

EzPos HD APP LOGO

EzPos HD LOGO-APP點子

EzPos HD APP QRCode

EzPos HD QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.14
App下載
免費
1970-01-012015-04-20