Færdih!

【免費教育App】Færdih!-APP點子

Du er ikke ferdig før du er FÆRDIH!

【免費教育App】Færdih!-APP點子

Appen inneholder en ramme der du laster opp før- og etterbilder av steder du har ryddet. Bildene kan så deles på Instagram og andre sosiale medier.

【免費教育App】Færdih!-APP點子

Registrer deg og bli med i Ruskenkonkurransen der du kan vinne fete premier til deg, klassen eller skolen din.

免費玩Færdih! APP玩免費

免費玩Færdih! App

Færdih! APP LOGO

Færdih! LOGO-APP點子

Færdih! APP QRCode

Færdih! QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-09