FGH VGB

【免費財經App】FGH VGB-APP點子

Jaarlijks brengt FGH Bank het marktrapport FGH Vastgoedbericht uit. Hierin vindt u een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, regionale en lokale marktgegevens en de belangrijkste trends in de marktsegmenten. In twintig jaar kan er veel veranderen. FGH Bank publiceerde in 1996 het eerste FGH Vastgoedbericht. Wie kon zich destijds voorstellen hoe de wereld er anno 2015 uitzou zien? En vooral: hoe snel veranderingen elkaar vandaag de dag opvolgen? Op alle vlakken beweegt onze omgeving: politiek, economisch, sociaal-maatschappelijken technologisch. Het FGH Vastgoedbericht bestaat 20 jaar. In deze jubileumuitgave staan we stil bij die verschuivingen en bij de impact ervan op de vastgoedwereld. Maar we kijken vooral ook vooruit. Naar hoe de vastgoedsector kan reageren op deze voortdurende dynamiek. En naar veranderingen die de sector kan omarmen om daardoor sterker te worden.

【免費財經App】FGH VGB-APP點子

【免費財經App】FGH VGB-APP點子

【免費財經App】FGH VGB-APP點子

【免費財經App】FGH VGB-APP點子

免費玩FGH VGB APP玩免費

免費玩FGH VGB App

FGH VGB APP LOGO

FGH VGB LOGO-APP點子

FGH VGB APP QRCode

FGH VGB QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2015-03-042015-06-04