Ferheng (Kurdî-Tirkî)

【免費工具App】Ferheng  (Kurdî-Tirkî)-APP點子

Türkçe--Şimdiye kadarki en büyük offline sözlük. Yaklaşık 131 bin Kürtçe-Türkçe kelime mevcut.

60 bin kelimelik Türkçe-Kürtçe Bölümü eklendi.

【免費工具App】Ferheng  (Kurdî-Tirkî)-APP點子

Kurdî--Ferhenga herî mezin a offline a heta niha. Nêzîkî ji 131 hezar peyvan pêk tê.Beşa bi Tirkî-Kurdî a ji 60 hezar peyvî pêk tê lê hat zêde kirin

【免費工具App】Ferheng  (Kurdî-Tirkî)-APP點子

【免費工具App】Ferheng  (Kurdî-Tirkî)-APP點子

【免費工具App】Ferheng  (Kurdî-Tirkî)-APP點子

【免費工具App】Ferheng  (Kurdî-Tirkî)-APP點子

【免費工具App】Ferheng  (Kurdî-Tirkî)-APP點子

免費玩Ferheng (Kurdî-Tirkî) APP玩免費

免費玩Ferheng (Kurdî-Tirkî) App

Ferheng (Kurdî-Tirkî) APP LOGO

Ferheng  (Kurdî-Tirkî) LOGO-APP點子

Ferheng (Kurdî-Tirkî) APP QRCode

Ferheng  (Kurdî-Tirkî) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
5.0.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-20